Usage Statistics for headsup.dk

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 02:05 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 987
Total Files 564
Total Pages 673
Total Visits 405
Total KBytes 1476
Total Unique Sites 348
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 22
Total Unique User Agents 76
. Avg Max
Hits per Hour 1 37
Hits per Day 32 66
Files per Day 18 33
Pages per Day 22 59
Sites per Day 11 36
Visits per Day 13 20
KBytes per Day 49 582
Hits by Response Code
Code 200 - OK 57.14% 564
Code 403 - Forbidden 6.08% 60
Code 404 - Not Found 36.78% 363

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 36 3.65% 24 4.26% 25 3.71% 18 4.44% 21 6.03% 43 2.89%
2 25 2.53% 20 3.55% 20 2.97% 13 3.21% 16 4.60% 13 0.88%
3 35 3.55% 17 3.01% 18 2.67% 13 3.21% 17 4.89% 19 1.32%
4 34 3.44% 20 3.55% 24 3.57% 20 4.94% 21 6.03% 17 1.14%
5 28 2.84% 20 3.55% 18 2.67% 14 3.46% 18 5.17% 15 1.03%
6 66 6.69% 23 4.08% 59 8.77% 15 3.70% 16 4.60% 62 4.18%
7 44 4.46% 14 2.48% 15 2.23% 9 2.22% 36 10.34% 27 1.86%
8 27 2.74% 16 2.84% 16 2.38% 6 1.48% 10 2.87% 17 1.13%
9 19 1.93% 12 2.13% 10 1.49% 9 2.22% 11 3.16% 15 0.99%
10 36 3.65% 27 4.79% 20 2.97% 19 4.69% 25 7.18% 18 1.25%
11 22 2.23% 15 2.66% 13 1.93% 13 3.21% 17 4.89% 10 0.70%
12 46 4.66% 33 5.85% 25 3.71% 18 4.44% 20 5.75% 24 1.65%
13 57 5.78% 16 2.84% 48 7.13% 18 4.44% 21 6.03% 29 2.00%
14 30 3.04% 22 3.90% 22 3.27% 14 3.46% 16 4.60% 13 0.88%
15 39 3.95% 26 4.61% 20 2.97% 16 3.95% 19 5.46% 20 1.35%
16 19 1.93% 11 1.95% 14 2.08% 14 3.46% 15 4.31% 8 0.56%
17 28 2.84% 24 4.26% 25 3.71% 15 3.70% 16 4.60% 17 1.12%
18 39 3.95% 25 4.43% 25 3.71% 17 4.20% 20 5.75% 22 1.48%
19 54 5.47% 16 2.84% 44 6.54% 15 3.70% 16 4.60% 30 2.01%
20 24 2.43% 16 2.84% 12 1.78% 9 2.22% 12 3.45% 11 0.76%
21 18 1.82% 13 2.30% 13 1.93% 13 3.21% 14 4.02% 9 0.59%
22 14 1.42% 7 1.24% 8 1.19% 4 0.99% 5 1.44% 8 0.53%
23 27 2.74% 22 3.90% 20 2.97% 9 2.22% 10 2.87% 41 2.75%
24 31 3.14% 25 4.43% 25 3.71% 14 3.46% 20 5.75% 18 1.21%
25 33 3.34% 19 3.37% 21 3.12% 16 3.95% 21 6.03% 16 1.10%
26 27 2.74% 19 3.37% 22 3.27% 12 2.96% 14 4.02% 582 39.45%
27 15 1.52% 10 1.77% 10 1.49% 9 2.22% 10 2.87% 8 0.52%
28 55 5.57% 16 2.84% 45 6.69% 16 3.95% 20 5.75% 135 9.16%
29 28 2.84% 17 3.01% 17 2.53% 13 3.21% 15 4.31% 112 7.60%
30 31 3.14% 19 3.37% 19 2.82% 14 3.46% 16 4.60% 117 7.90%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 29 2.94% 0 14 2.48% 0 14 2.08% 1 16 1.10%
1 0 10 1.01% 0 8 1.42% 0 8 1.19% 0 4 0.29%
2 1 48 4.86% 1 32 5.67% 1 33 4.90% 1 24 1.64%
3 0 16 1.62% 0 11 1.95% 0 12 1.78% 0 10 0.65%
4 0 19 1.93% 0 12 2.13% 0 13 1.93% 0 9 0.63%
5 1 45 4.56% 1 32 5.67% 1 31 4.61% 20 591 40.03%
6 1 52 5.27% 1 31 5.50% 0 28 4.16% 1 28 1.88%
7 0 16 1.62% 0 9 1.60% 0 10 1.49% 0 10 0.70%
8 1 57 5.78% 1 43 7.62% 1 44 6.54% 2 58 3.95%
9 0 26 2.63% 0 16 2.84% 0 21 3.12% 0 10 0.65%
10 1 32 3.24% 0 22 3.90% 0 25 3.71% 1 38 2.59%
11 1 52 5.27% 0 22 3.90% 0 24 3.57% 1 27 1.85%
12 1 56 5.67% 0 9 1.60% 1 45 6.69% 1 31 2.10%
13 1 41 4.15% 0 23 4.08% 0 22 3.27% 1 22 1.49%
14 2 74 7.50% 1 41 7.27% 1 35 5.20% 2 67 4.55%
15 2 70 7.09% 1 48 8.51% 1 45 6.69% 1 42 2.85%
16 1 33 3.34% 0 26 4.61% 0 18 2.67% 1 18 1.21%
17 3 96 9.73% 1 33 5.85% 2 88 13.08% 9 256 17.36%
18 0 25 2.53% 0 16 2.84% 0 16 2.38% 0 12 0.80%
19 1 31 3.14% 0 24 4.26% 0 24 3.57% 4 115 7.77%
20 1 34 3.44% 0 25 4.43% 0 17 2.53% 1 18 1.22%
21 0 28 2.84% 0 21 3.72% 0 22 3.27% 1 16 1.05%
22 1 31 3.14% 0 22 3.90% 0 22 3.27% 1 16 1.05%
23 2 66 6.69% 0 24 4.26% 1 56 8.32% 1 38 2.56%

Top 12 of 12 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 499 50.56% 219 14.84% /
2 20 2.03% 22 1.47% /_autoindex/icons/folder.png
3 19 1.93% 3 0.22% /_autoindex/icons/blank.png
4 17 1.72% 131 8.85% /webalizer/
5 2 0.20% 212 14.34% /webalizer/usage_201801.html
6 1 0.10% 3 0.22% /webalizer/usage.png
7 1 0.10% 98 6.66% /webalizer/usage_201706.html
8 1 0.10% 100 6.80% /webalizer/usage_201708.html
9 1 0.10% 104 7.06% /webalizer/usage_201806.html
10 1 0.10% 111 7.50% /webalizer/usage_201809.html
11 1 0.10% 114 7.74% /webalizer/usage_201901.html
12 1 0.10% 111 7.51% /webalizer/usage_201907.html

Top 10 of 12 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 499 50.56% 219 14.84% /
2 2 0.20% 212 14.34% /webalizer/usage_201801.html
3 17 1.72% 131 8.85% /webalizer/
4 1 0.10% 114 7.74% /webalizer/usage_201901.html
5 1 0.10% 111 7.51% /webalizer/usage_201907.html
6 1 0.10% 111 7.50% /webalizer/usage_201809.html
7 1 0.10% 104 7.06% /webalizer/usage_201806.html
8 1 0.10% 100 6.80% /webalizer/usage_201708.html
9 1 0.10% 98 6.66% /webalizer/usage_201706.html
10 20 2.03% 22 1.47% /_autoindex/icons/folder.png

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 499 50.56% 387 96.99% /
2 17 1.72% 9 2.26% /webalizer/
3 1 0.10% 1 0.25% /webalizer/usage_201706.html
4 1 0.10% 1 0.25% /webalizer/usage_201708.html
5 2 0.20% 1 0.25% /webalizer/usage_201801.html

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 499 50.56% 379 95.95% /
2 17 1.72% 12 3.04% /webalizer/
3 1 0.10% 1 0.25% /webalizer/usage_201706.html
4 1 0.10% 1 0.25% /webalizer/usage_201708.html
5 2 0.20% 1 0.25% /webalizer/usage_201801.html
6 1 0.10% 1 0.25% /webalizer/usage_201806.html

Top 30 of 348 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 81 8.21% 45 7.98% 52 3.52% 9 2.22% li1540-48.members.linode.com
2 50 5.07% 20 3.55% 26 1.75% 18 4.44% 178-154-200-21.spider.yandex.com
3 37 3.75% 0 0.00% 22 1.49% 1 0.25% static.38.186.76.144.clients.your-server.de
4 31 3.14% 2 0.35% 18 1.24% 2 0.49% 194.8.225.35.bc.googleusercontent.com
5 31 3.14% 2 0.35% 18 1.24% 2 0.49% 59.84.154.104.bc.googleusercontent.com
6 31 3.14% 2 0.35% 18 1.24% 2 0.49% ip9.ip-51-89-201.eu
7 20 2.03% 20 3.55% 8 0.53% 20 4.94% ip-54-36-148-111.a.ahrefs.com
8 17 1.72% 17 3.01% 7 0.45% 17 4.20% ip-54-36-148-231.a.ahrefs.com
9 15 1.52% 7 1.24% 8 0.51% 7 1.73% 213-180-203-105.spider.yandex.com
10 15 1.52% 12 2.13% 34 2.30% 1 0.25% spider-13.lipperhey.com
11 14 1.42% 11 1.95% 13 0.85% 3 0.74% 152.115.131.74
12 13 1.32% 7 1.24% 311 21.08% 6 1.48% 216.244.66.196
13 12 1.22% 11 1.95% 575 38.93% 1 0.25% 97.13.205.35.bc.googleusercontent.com
14 12 1.22% 12 2.13% 7 0.45% 2 0.49% hn.kd.ny.adsl
15 12 1.22% 8 1.42% 6 0.44% 1 0.25% static.174.160.202.116.clients.your-server.de
16 11 1.11% 0 0.00% 7 0.45% 0 0.00% 167.172.58.147
17 10 1.01% 10 1.77% 31 2.08% 1 0.25% 184.94.240.92
18 10 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.47% ns309394.ip-188-165-200.eu
19 9 0.91% 8 1.42% 4 0.25% 1 0.25% ns528842.ip-158-69-243.net
20 7 0.71% 5 0.89% 3 0.21% 5 1.23% 178-154-200-103.spider.yandex.com
21 7 0.71% 6 1.06% 5 0.33% 2 0.49% ec2-3-230-154-129.compute-1.amazonaws.com
22 6 0.61% 6 1.06% 4 0.30% 1 0.25% 107-173-4-210-host.colocrossing.com
23 6 0.61% 6 1.06% 4 0.30% 1 0.25% 107-175-84-206-host.colocrossing.com
24 6 0.61% 6 1.06% 4 0.30% 1 0.25% 131.108.16.87
25 6 0.61% 6 1.06% 4 0.30% 1 0.25% 134.202.64.76
26 6 0.61% 6 1.06% 4 0.30% 1 0.25% 173.44.223.77
27 6 0.61% 6 1.06% 4 0.30% 1 0.25% 176.113.115.222
28 6 0.61% 3 0.53% 3 0.20% 2 0.49% 178-154-200-104.spider.yandex.com
29 6 0.61% 6 1.06% 4 0.30% 1 0.25% 24-230-44-173.staticrdns.eonix.net
30 6 0.61% 6 1.06% 4 0.30% 1 0.25% 45.152.34.15

Top 10 of 348 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 12 1.22% 11 1.95% 575 38.93% 1 0.25% 97.13.205.35.bc.googleusercontent.com
2 13 1.32% 7 1.24% 311 21.08% 6 1.48% 216.244.66.196
3 81 8.21% 45 7.98% 52 3.52% 9 2.22% li1540-48.members.linode.com
4 15 1.52% 12 2.13% 34 2.30% 1 0.25% spider-13.lipperhey.com
5 10 1.01% 10 1.77% 31 2.08% 1 0.25% 184.94.240.92
6 50 5.07% 20 3.55% 26 1.75% 18 4.44% 178-154-200-21.spider.yandex.com
7 2 0.20% 2 0.35% 25 1.72% 1 0.25% static.140.222.243.136.clients.your-server.de
8 37 3.75% 0 0.00% 22 1.49% 1 0.25% static.38.186.76.144.clients.your-server.de
9 31 3.14% 2 0.35% 18 1.24% 2 0.49% 194.8.225.35.bc.googleusercontent.com
10 31 3.14% 2 0.35% 18 1.24% 2 0.49% ip9.ip-51-89-201.eu

Top 17 of 22 Total Referrers
# Hits Referrer
1 861 87.23% - (Direct Request)
2 12 1.22% http://baidu.com/
3 4 0.41% https://med-bolnica.ru/my-nakonets-dozhdalis-so-storony-gosudarstva-ponimaniya-togo-chto-onkologiya-vyzov-dlya-vseh/
4 2 0.20% http://bbs.xdoumi.com/space-uid-864799.html
5 2 0.20% http://buy.cpu668.com/space-uid-70135.html
6 2 0.20% http://links.govportal.net/728389
7 2 0.20% http://prorabforum.com/member.php
8 2 0.20% http://www.i56.cc/home.php
9 2 0.20% https://med-bolnica.ru/nuzhny-ne-novye-ugolovnye-stati-a-strahovanie-otvetstvennosti-vracha-prinyatoe-vo-vsem-mire/
10 2 0.20% https://rmmedia.ru/members/153333/
11 2 0.20% https://teeswithbenefits.com/505/
12 2 0.20% https://www.telesputnik.ru/forum/memberlist.php
13 1 0.10% http://nerderous.com/forum/memberlist.php
14 1 0.10% http://www.pomme.nu/forsta-uppdraget-for-pomme-utfort/
15 1 0.10% http://www.todaypublicationsfd.net/our-mission/
16 1 0.10% https://med-bolnica.ru/qa/kakie-testi-mozgovoy-volni-ispolzuyutsya-dlya-lecheniya-sdvg/
17 1 0.10% https://www.google.com

Top 15 of 76 Total User Agents
# Hits User Agent
1 105 10.64% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 105 10.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 90 9.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
4 81 8.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
5 64 6.48% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 42 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
7 41 4.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 36 3.65% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
9 36 3.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 29 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
11 25 2.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
12 25 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
13 17 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 16 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
15 15 1.52% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Usage by Country for June 2020

Top 28 of 28 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 594 60.18% 340 60.28% 912 61.82% Commercial (com)
2 77 7.80% 28 4.96% 65 4.37% Germany
3 53 5.37% 24 4.26% 32 2.14% Network (net)
4 47 4.76% 7 1.24% 20 1.36% European Union
5 39 3.95% 31 5.50% 353 23.94% United States
6 36 3.65% 36 6.38% 9 0.63% Russian Federation
7 31 3.14% 27 4.79% 16 1.06% Unresolved/Unknown
8 29 2.94% 29 5.14% 17 1.12% China
9 14 1.42% 11 1.95% 13 0.85% Denmark
10 12 1.22% 1 0.18% 7 0.50% Great Britain (UK)
11 12 1.22% 3 0.53% 7 0.45% Sweden
12 9 0.91% 6 1.06% 6 0.40% Netherlands
13 6 0.61% 6 1.06% 4 0.30% Honduras
14 6 0.61% 6 1.06% 4 0.30% Puerto Rico
15 3 0.30% 3 0.53% 2 0.11% France
16 3 0.30% 0 0.00% 2 0.12% Ukraine
17 3 0.30% 0 0.00% 2 0.12% Viet Nam
18 2 0.20% 1 0.18% 1 0.07% Non-Profit (org)
19 2 0.20% 2 0.35% 1 0.05% Norway
20 1 0.10% 0 0.00% 1 0.04% Brazil
21 1 0.10% 1 0.18% 1 0.05% Belize
22 1 0.10% 0 0.00% 1 0.04% Canada
23 1 0.10% 0 0.00% 1 0.04% Czech Republic
24 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Jamaica
25 1 0.10% 1 0.18% 1 0.05% Singapore
26 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Syrian Arab Republic
27 1 0.10% 1 0.18% 0 0.03% Turkey
28 1 0.10% 0 0.00% 1 0.04% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23